FALSAFAH

Seperti yang diamalkan oleh syarikut induk kami, Uniti.Asia, falsafah perniagaan ‘Uniti Asia Trading Sdn Bhd’ boleh dipermudahkan dalam 3 huruf perkataan yang “BBS”.

Huruf pertama B adalah MANFAAT. Uniti.Asia percaya bahawa tujuan menjalankan perniagaan adalah untuk memberi manfaat kepada manusia. Pelanggan, pelanggan, rakan kongsi, pemegang saham, pemegang kepentingan, kakitangan, pekerja, pembekal, kontraktor, perunding, pembiaya, masyarakat dan negara kita harus mendapat manfaat daripada perniagaan kami. Keuntungan bukanlah objektif kami untuk menjalankan perniagaan tetapi ia adalah HARUS untuk menguntungkan. Setiap kali kita mahu memulakan perniagaan, faedah dianalisis menggunakan bulatan faedah.

Huruf kedua B bermaksud TERBAIK. Dalam mengejar objektif kami menjalankan perniagaan yang disebutkan di atas, kami perlu berusaha sebaik mungkin.

Akhirnya huruf ketiga S bermaksud SINCERITY. Ini bermakna bahawa semua BESTeffort kami untuk MANFAAT umat manusia harus dilakukan dengan SINCERITY.